20180630103051_IMG_3912.jpg

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

20180616123251_IMG_3791.JPG

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


20180616120521_IMG_3784.JPG

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

正是時候讀莊子.jpg

大家第一次知道莊子是什麼時候?上國文聽老師介紹周夢蝶跟莊周夢蝶的典故?歷史課講到道家思想嗎?還是大學國文課程?

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

20180601203139_IMG_3659_1.JPG

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

caJ4elW2bEX4Vz7fGSlJ-3120x2081.jpg

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

往事浮光.jpg

 

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

20180505143426_IMG_3480.JPG

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

20180422150552_IMG_3331.JPG

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()


Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

dirk-talk-end-of-season-tuesday.jpg

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

20180325173106_IMG_3149.JPG 

文章標籤

Becky 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()